Młode bociany czekają na posiłek, który wkrótce przyniosą im rodzice.
Po nocnej burzy pozostało na polach nie zebrane siano – harcują tam żaby, a na nie polują bociany.