Często wieczorem czy nocą slychać z lasu piskliwy dźwięk. Już wiemy, że to puszczyki tak brzmią. Polecam wszystkim stronę Xeno-Canto Europe, z której można się nauczyć mnóstwo o śpiewie ptaków, a przede wszytkim szybko i sprawnie odszukać odpowiednie dźwięki. Projekt obejmuje też Xeno-Canto America oraz inne kontynenty. Właśnie zbliżają się do liczby 6000 gatunków ptaków, które zebrali w swej fonotece 🙂
Strona jest angielskojęzyczna, ale przecież ptaki o tym nie wiedzą i śpiewają podobnie słuchaczom z różnych krajów.