Dawno-dawno temu tym terminem określano młode dziewczyny, na które dzisiaj mówi się małolaty. Natomiast młode ptaki, które uczą się samodzielnego życia, tuż po opuszczeniu rodzinnego gniazda — to podloty. Koniec lata to okres dorastania i usamodzielniania się podlotów wielu gatunków ptaków. Dzisiaj kilka zdjęć ze stawów raszyńskich w Falentach koło Warszawy.
Brzydkie kaczątka z rodzicami – łabędź niemy Cygnus olor

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus z młodymi, które do końca lata mają na łebkach i grzbiecie podłużne ciemne pasy.Rybitwa Sterna hirundo.
Z lewej: Łyski Fulica atra z młodzieżą. Łatwo je rozpoznać, gdyż czarne upierzenie odcina się od każdego tła, a biała łysinka lśni z daleka.