bażant - samiczka z młodym
Kośba wabi wiele ptaków, gdyż odsłania kryjówki mnóstwa drobnych zwierzątek. Często widywane na świeżo skoszonych polach bociany znajdują drobne gryzonie, a młodziutkie bażanty z mamą przyszły tu dzisiaj na ślimaki i różne robaczki.
Latem bażanty tylko w 2/3 żywią się roślinami (młode zielone listki, mękkie owoce), podczas gdy zimą jedzą wyłącznie rozmaite części roślin.
Bażant kolchidzki (Phasianus colchicus) został sprowadzony z Azji do Europy jako zwierzyna łowna. Nie zaaklimatyzował się w pełni i do dzisiaj bez pomocy kółek łowieckich dość szybko by wyginął: ma zbyt wielu naturalnych wrogów i źle znosi mroźne zimy.