To nie jest dobre zdjęcie i znalazło się tutaj ze względów dokumentacyjnych – prawdopodobnie jest to żuraw. W locie jest bardzo podobny do bociana, jednak mimo wczesnej wiosny chyba jeszcze na bociany zbyt wcześnie, a żurawie już w Środkowej Polsce widziano w tym roku.
Niestety, ptak dość szybko zniknął w niskich chmurach i już się nie pokazał.


P.S. Odwołuję zdanie jeszcze na bociany zbyt wcześnie: sąsiad wrócił z delegacji, wczoraj w Kórniku widział boćki!