Tracze nurogęsi
Mergus meganser – cztery pary.

Samiczka i para traczy nurogęsi w locie

Kaczki krzyżówki Anas platyrhynchos (widać je też na fot. 1 w głębi) oraz para łabędzi niemych Cygnus olor.

Stawy znajdują się we wsi Ruda, w gminie Dębe Wielkie koło Mińska Maz. Zarówno same stawy, jak również cały system melioracji pochodzą sprzed II WŚ. Utworzył je ówczesny właściciel tych ziem, Marian hr. Starzeński. Dzięki niemu do dzisiaj działają tamy i jazy na Mieni, która często zalewa podmokłe równiny. Stawy są bardzo duże, większe od Stawów Falenckich (Falenty k. Raszyna, na południe od Warszawy).